Писателският блог на Тишо

май 1, 2015

„Изложба“ по случай Деня на труда…

Filed under: ЗЛОБОДНЕВНО — asktisho @ 4:40 am
Tags: , ,

1

Изт: en.wikipedia.org

2

Изт: themarginalized.com

3

Изт: weblog.liberatormagazine.com

4

Изт: thisfragiletent.com

5

Изт: hitchcock.itc.virginia.edu

6

Изт: thecommentator.com

7

Изт: nattybongo.tv

8

Изт: project42418.com

9

Изт: ritabay.com

10

Изт: visualnews.com

11

Изт: jokeroo.com

Коментарите в този блог никога не са били забранени.

Ако коментираш под „изложбата“, обаче, се съгласяваш предварително

и безпрекословно да се подигравам жестоко с всичко, в което някога си вярвал(а)…

🙂

Тихомир Димитров